teisipäev, aprill 22, 2008

(:) tä­dis­tu, pe­des­tu või pä­tis­tu

























väga kena eplist, et nad alustasid mu 25dal mõttes ilmuva essee reklaamikampaaniat. essee nimi on (:)tä­dis­tu, pe­des­tu või pä­tis­tu ja see räägib lihtsatest ent piinlikest asjadest ühiskonnas ja genofondis. see on järjekordne peatükk mu feminismiuuringutes.

tekstinäide: Mees­te gee­nid on hä­vi­ta­tud. Al­lesjää­nud gee­ni­de­le po­le aga tä­nap­äe­va maail­mas koh­ta. Po­le enam vii­kin­giaeg, kus on tar­vis täie­ga sil­ma­de va­he­le va­la­da, ise­gi Si­nimä­ge­de pa­re­mad päe­vad on möö­das. Pa­ra­ku on ka mig­ran­did täies­ti al­la käi­nud, mä­le­ta­te se­da pronk­siöö mä­rat­se­jat, Lib­res­si pa­ki­ga van­daa­li? Tüüpi­li­ne.

Maailm on hu­kas, võta­me või oda­vis­ka­ja Vär­ni­ku – ee­malt vaa­da­tes ehe kir­ven­äo­ga Võru trak­to­rist, aga kui te­ma jut­tu kuu­la­ma jääd, võid näok­ree­mi­de as­jus pal­ju tar­ge­maks saa­da. Me­hed pea­vad tä­nap­äe­va ühis­kon­nas te­ge­ma kõige alan­da­va­maid ja mus­te­maid töid, sest kõrg­koo­li­des­se po­le neil as­ja.

Täispikkuses artiklit lugege reedel ilmuvast Eesti Päevalehe ühiskondlik-poliitilisest lisast Möte.

4 kommentaari:

Elektriarve ütles ...

Kui moodustada selline võrrand, et mida Janno Buschmann (teate küll: tõlkinud Janno Buschmann) on televaatajale, seda on Kivislidnik ... kellele või millele?

hüüdja hääl oaasis ütles ...

4

Ranno ütles ...

kuidas buschmann ekraaniservale, nõnda kivikas elule otsaette

kivisildnik ütles ...

homme tuleb täisvariant, siis kommmime